Hotline: 0989 070 703 Email: duong.dv@dtescom.vn

Người thầy của tôi

Geshe Michael Roach

Doanh nhân
Tiến sĩ Phật học Nhà sáng lập doanh nghiệp 250 triệu USD/năm Tác giả và diễn giả của Năng Đoạn Kim Cương