Hotline: 0989 070 703 Email: duong.dv@dtescom.vn

"Khờ khạo, giả ngu ngốc” một chút, bạn mới đạt cảnh giới là người chiến thắng cuối cùng

Ở đời đã có quá nhiều người thông minh và khôn ngoan, đôi khi sống “khờ khạo, giả ngu ngốc” một chút, bạn mới đạt cảnh giới là người chiến thắng cuối cùng

3 định luật đơn giản thay đổi cuộc đời hàng triệu người

3 định luật đơn giản thay đổi cuộc đời hàng triệu người: Sống trên đời, không cần thông minh hay may mắn mà chỉ cần duy nhất phẩm cách này

BÀI HỌC QUÝ BÁU TỪ CÂY TRE.

Hãy thử trồng 1 cây tre. Bạn gieo giống xuống đất, chăm sóc, tưới nước chu đáo mỗi ngày. Và bạn chờ đợi...