Hotline: 0989 070 703 Email: duong.dv@dtescom.vn

Thế giới đang ở trong thời kỳ công nghệ số với những phát triển thần tốc trong mọi lĩnh vực. Nhưng sự phát triển này có bền vững hay không? Chúng ta đang ở thời kỳ văn minh hay văn tối? Chúng ta có thể phát triển cùng với sự tàn phá thiên nhiên và môi trường? Chúng ta có thể phát triển mà không cần để ý tới người khác?

Con người không thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của thiên nhiên. Sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên sẽ là xu hướng cho thời gian tới.

Mỗi người có một vài thế mạnh, ưu thế riêng. Mỗi người không thể giải quyết các vấn đề chung mà không cần hỗ trợ, liên kết với người khác. Chúng ta sẽ càng phát triển nếu có sự hợp tác, chia sẻ sẽ với những người xung quanh để phát huy thế mạnh của mỗi cá nhân, để đạt được những mục tiêu tốt đẹp.

Với ước muốn đó, tôi tìm ra sứ mệnh của mình là tạo dựng sự kết nối.  Kết nối để cùng nhau xây dựng 1 cộng đồng đoàn kết, cùng chia sẻ, cùng phát triển, cùng có mục tiêu phát triển bền vững cùng với bảo vệ môi trường